Měli byste vědět

Co je to EET a koho se týká

Koho a kdy se EET týká?

EET se týká podnikajících fyzických nebo právnických osob, které v ČR platí nebo mají platit daně z příjmu. EET bude pro různé skupiny podnikatelů platit postupně. V první vlně se od 1. prosince 2016 týká jen stravovacích a ubytovacích služeb. Další skupiny se připojí později.

Datum zapojení do EETSkupina
1. fáze – 1. prosince 2016Ubytovací a stravovací služby
2. fáze – 1. března 2017Maloobchod a velkoobchod
3. fáze – 1. května 2020Ostatní činnosti které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi
4. fáze – 1. května 2020Vybraná řemesla a výrobní činnosti

Jak EET funguje?

EET funguje na principu internetové komunikace mezi prodejcem a systémem Finanční správy.

  1. Podnikatel přes internet zašle datovou zprávu o transakci Finanční správě.
  2. Ze systému Finanční správy je do dvou vteřin zasláno zpět potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
  3. Podnikatel vytiskne účtenku včetně unikátního kódu.
  4. Zákazník obdrží účtenku.
  5. Evidenci dané tržby lze oveřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může oveřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Více informací na oficiálním portálu EET

Co musíte nastavit

Evidence tržeb v pokladním systému

Zkušební rozhraní evidence tržeb

Po instalaci aplikace je elektronická evidence tržeb nastavena automaticky na zkušební rozhraní. Evidence se odesílá na testovací rozhraní (tzn. playground), který slouží pro vyzkoušení správné funkčnosti.

Ve zkušebním rozhraní jsou na účtence zobrazeny veškeré povinné údaje jako je označení provozovny a pokladny, fiskální kód a bezpečnostní kód poplatníka.

Zkušební rozhraní pak jednoduše poznáte tak, že fiskální kód na účtence obsahuje na konci 2x písmeno f, např. 4df036fe-25e8-4351-b7f2-fdd043b96645-ff.

Přechod na ostré rozhraní

Nejpozději v den zapojení obchodníka do EET je potřeba rozhraní přepnout na produkční. Předtím je však nutné získat potřebné certifikáty pro autorizaci tržeb odesílaných na finanční správu. Pokud ještě certifikáty nemáte, je potřeba nejprve zažádat o přihlašovací údaje:

  • osobní návštěvou Finančního úřadu a vyplněním příslušného formuláře. Přihlašovací údaje jsou vydány na místě ihned.
  • elektronicky na daňovém portálu vyplněním žádosti. Žádost následně „podepíšte“ přihlašovacími údaji do vaší datové schránky. Přihlašovací údaje poté obdržíte za několik dní od podání žádosti do datové schránky.
Nastavení zkušebního rozhraní
Účtenka s EET ve zkušebním rozhraní
Správa certifikátu
Nastavení produkčního prostředí

Stažení certifikátů

Jakmile budete mít přihlašovací údaje, jde to již snadno a rychle. Opět navštívíte daňový portál, vyberete „SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB“, kam se poté přihlásíte a nastavíte nové přístupové heslo.

Následně je již možné certifikáty vygenerovat a následně exportovat/stáhnout. Pozor, stažení certifikátů lze provést pouze jednou, proto soubor uložte na bezpečné místo a samozřejmě zazálohujte.

Instalace do pokladního systému

Poté již stačí certifikáty odeslat do pokladního systému přes webovou stránku https://<mojedomena>.cashdesk.cz/certifikat, kde <mojedomena> je název domény, který jste si zvolili při registraci. Zadejte přihlašovací e-mail, vaše heslo, vyberte certifikát a zadejte heslo, které jste si při exportu zadali. A to je vše.

Na závěr je potřeba v nastavení aplikace přepnout prostředí na „produkční“ a doplnit následující údaje:

  • DIČ, které je k certifikátu přiřazeno
  • ID provozovny, které jste dostali přiděleno
  • ID pokladny, což je libovolné číslo k označní pokladního zařízení